Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iulie 2014

Sincronicitate …

Materia și conștiința – departe de a opera independente una de alta – sunt, de fapt, interconectate în mod esențial şi funcționează ca aspecte complementare ale unei realități unificate.

Sincronocitate însemană de fapt legături între evenimente care nu pot fi explicate prin logica formală. Subiectul vede acest lucuru ca o coincidență semnificativă. Conceptul de sincronicitate a fost introdus pentru prima dată de către Carl Jung în anul 1920. Conceptul nu pune la îndoială noțiunea de cauzalitate ,însă afirmă că statistica și teoremele de probabilitate, nu sunt suficiente pentru a explica cazurile de „sincronicitate” care reprezintă, după conţinutul acestor teoreme,”evenimente normale de probabilitate scăzută ” . Apărătorii gândirii materialiste spun în schimb că ignorarea legilor naturi, ne face să cadem pradă gândirii superstițioasă, inventând cauze supranaturale acolo unde nu există. Dar nu este aşa, natura are alt sens iar materia are inteligenţă. Sincronicitatea susţine că la fel cum evenimente pot fi conectate printr-o linie de cauzalitate, ele pot, de asemenea, să fie conectate şi prin sens. Astfel că ceea ce numim noi coincidenţe sau întâmplări reprezinte în fapt altceva , iar dacă efectul poartă denumire de sincronicitate cauzele sunt altundeva. Să descoperim prin conştiinţa şi credinţa drumul…

Reclame

Read Full Post »

Lipsa înțelegerii asupra complexului, fin , delicat, al naturii umane duce la apariția unei obsesii a controlului permanent asupra vieții unei organizații. Tocmai de aceea foarte multe organizații, din spațiul public, au adoptat modelul mecanicist care în fapt, în spatele unei așa zise organizări de excepție (de altfel ineficientă pe termen mediu!) are ca rezultat lipsa de angajare afectivă si duce la reducerea strictă a legăturilor dintre persoane. Modelul mecanicist este caracterizat de relațiile puternic standardizate și stă la baza depersonalizării indivizilor care intră, mai mult sau mai puțin forțat, în această matrice. Modelul mecanicist nu poate admite libertatea umană. Absolut genial în filmul ” Timpuri noi ” Chaplin satirizează acest model , prezentând cum în urma unui proces de standardizare a muncii, omul se dezumanizează, astfel în acest mod organizațiile se structurează pentru a domina indivizii , pentru a explica faptul că ei nu contează și a cultiva credința că oamenii nu pot face nimic fără organizație iar rolul lor este să lucreze fără a comenta, gândi sau pune întrebări. Uniformizarea este un alt reflex al celor care vor depersonalizarea organizațiilor iar cel mai bun argument al lor este cel statistic acolo unde totul se exprimă în unități materiale de valoare. Doar că reflexul firesc al naturii este să cultive diversitatea și evoluția…să reflectăm prin înțelegere, cunoaștere , acțiune și personalitate…

Read Full Post »