Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for mai 2014

Panta rhei…

 

Transformarea naturii şI implicit a construcţiei eului sunt realităţi de necontestat. Dezordinea iniţială creatoare se manifestă nu prin ordine ci prin echilibrul partial. Cine încearcă să se opună transformărilor normale va sfârşi prin a deveni o parte reziduală a noului microunivers creat. Totul curge şi adaptarea la acest  lucru reprezintă un semn de minimă înţelegere a creaţiei şi a naturii. Învaţă deci că lucrurile sunt trecătoare, că puterea trebuie să o foloseşti cu înţelepciune pentru a face bine, că cel mai puternic om este cel care se consideră cel mai slab ,că pe cele mai înalte vârfuri cresc florile delicate iar forţa adevărată este forţa tăcută…

Reclame

Read Full Post »

Domeniul de înțelepciune referitor la cunoașterea și înțelegerea realităţii  este filosofia. Dacă  filosofia oferă  o explicație  asupra modului  în care “lucrurile sunt date“, spiritualitatea este o descriere a poziției  pe care ființa umană trebui să o aibă în legătură cu” lucrurile  care sunt date”.Filosofii încearcă să ne ofere ,în măsura în care este posibil, imagini obiective ale realității, fără a ne spune în mod explicit (deși de multe ori se face implicit), de ce ele sunt aşa. Chiar și în filosofia morală, în general, ceea ce primim este o explicație  prin care ni se motivează de ce anumite lucruri sunt corecte și altele greșite.  Stim cum este mai bine să facem dar moralitatea este lăsată în mâinile noastre.Alegerea ţine de noi! Spiritualitate însă se află în altă parte, într-un domeniul de adevăr, spirit și judecată morală şi nu într-unul de alegere.Ea include  întotdeauna explicațiile  filosofice ale lumii, dar aceste aspecte sunt fundaţia folosită  pentru construcţia principală a omului, modul de a trăi şi de a-şi asuma existenţa. Filosofia tinde să includă înțelepciunea dobândită prin rațiune și argument rațional în timp ce… spiritualitatea tinde să fie înțelegerea dobândită prin experiență spirituală și revelație.

 

Read Full Post »

În mod cert nu înţelegem încă imensa forţă a minţii noastre prin trăire, simţire şi pentru a explica imensa putere din ea. Se pare ca la nivelul creierului se stochează amintiri de evenimente evolutive din milioane de ani. Acesta stochează imagini, sunete și experiențele de-o viață. Acest bagaj de înțelepciune este stocat de către creier în miliarde de celule nervoase folosind coduri combinatorii . Din acest magazin să-l numim ancestral şi galactic, intuiția este procesul care descoperă aceste coduri în fracțiuni de secundă.Creierul realizează toate aceste , folosind raţionamentul inductiv printr-un proces de eliminare. Toate celulele nervoase recunosc modele combinatorii. De-a lungul sistemului nervos, există circuite neuronale care comuta pe alte circuite, atunci când propriile lor zone sunt alimentate. Spre exemplu pentru fiecare cuvânt din exprimările noastre, sistemul elimină toate cuvintele din vocabularul cunoscut , care nu se potrivesc cu ideea noastră. Așteptările noastre , dorinţele noastre sunt de multe ori elimina prin punerea lor în categoria „imposibil” de către înţelepciunea trăită. Așteptările pot crea stereotipuri sociale, care simplifică complexitatea interacțiunilor sociale. Așteptări negative sunt inițiate de teama sau furie, care limitează în mod intuitiv alegerea si îi face pe oameni să accepte informații inconsistente şi deci să ia decizii greşite. Așteptări pozitive pot fi considerate nişte profeţii neîndeplinite , de multe ori ascunse în subconştient şi care trebuie lăsate să fie analizate şi îndeplinite. În zgomotul cotidian vă invit să vă alegeţi drumul…gândit şi trăit.

Read Full Post »