Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iulie 2012

„A cunoaşte cu adevărat înseamnă a cunoaşte prin cauze” Francis Bacon

Actiunile umane au la bază o relaţie cel puţin complexă de cauzalitate. Nimic nu este întâmplător  altfel spus lucurile au o cauză! Cum cunoaştem sau recunoastem cauza acţiunilor noastre raportându-ne la metodă?Empirismul inaugurat de Francis Bacon, bazat pe observare şi experienţă propovăduia metoda inductivă, respectiv raţionalismul lui René Descartes, filosoful ce-şi întemeiază demersul cognitiv pe metoda deducţiei şi vizează certitudinea cunoaşterii pornind de la îndoiala metodologică: Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum (Mă îndoiesc, deci gândesc; gândesc, deci exist). Wittgenstein susține că gândirea se reduce la propoziție, deoarece numai aceasta are sens și numai în contextul ei poate numele să aibă o semnificație semnul propozițional este identificat cu gândirea. El constă din cuvinte, deci este un fapt (3.14). Propoziția nu este luată aici cu sensul ei gramatical. Ea este un semn propozițional care se află în relație proiectivă cu lumea. (3.3). Gândirea conține numai posibilitatea unei stări de lucruri. Ceea ce poate fi gândit este și posibil (3.02). Pentru filosoful austriac există două tipuri de spațiu logic, unul bivalent (spațiul da–nu) și unul polivalent. Se pune semnul identității între gândire, imagine, imagine logică și propoziție. Ele sunt modele ale realității (relație izomorfă între două fapte, unul logic și unul real, în care fiecărei părți componente a unuia să–i corespundă o parte componentă a celuilalt.De cele mai multe ori însă noi interpretăm doar efectele. Poate tocmai de aceea trebuie să învăţăm să ne analizăm cauzele ascunse în spatele efectelor! Până atunci rămânem invariabil rătăciţi printre cause şi efecte , manipulabili şi manipulaţi prin propriile noastre crezuri !   

.

Reclame

Read Full Post »